Xây dựng bộ thư viện người dùng cho card tăng tốc mã hóa qua giao tiếp PCIe

Authors

  • Vu Ta Cuong
  • Phan Van Ky

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i16.926

Keywords:

PCIe, FPGA, hardware acceleration

Tóm tắt

Tóm tắt — Thiết bị mã hóa tốc độ cao sử dụng giao tiếp PCIe được phát triển rất đa dạng và được thương mại hóa từ lâu với mục đích tăng tốc độ xử lý mã hóa/giải mã và che giấu thuật toán, tham số mật mã. Trong bài báo [1], nhóm tác giả đã giới thiệu giải pháp thiết kế card tăng tốc mã hóa PCIe sử dụng công nghệ FPGA. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ giới thiệu giải pháp xây dựng bộ thư viện người dùng cho card tăng tốc mã hóa PCIe. Bộ thư viện này sẽ có các hàm chức năng giúp các ứng dụng, phần mềm trên máy tính sử dụng card tăng tốc PCIe một cách linh hoạt, thuận tiện.  

Abstract— High-speed encryption device using PCIe interface has been developed and commercialized for a long time with the purpose of speeding up encryption/decryption processing and hiding algorithms and cryptographic parameters. In the article [1], the authors introduced a solution to design a PCIe cryptographic accelerator using FPGA technology. In this paper, the authors introduce a solution to build a user library for PCIe cryptographic accelerator. This library set will have functions to help applications and software on computers use PCIe acceleration cards flexibly and conveniently.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ky, P. V., Cuong, V. T., & Phuc, L. H. (2021). Solution for Cryptographic Intervention in PCI-Express Data Transmission on FPGA Board. Journal of Science and Technology on Information Security, 2(12), 59-68.

IBM, “IBM CEX6S (4768) PCIe Cryptographic Coprocessor (HSM)”, URL: http://www.ibm.com/security/cryptocards, [14-12-2021].

UTIMACO, “SecurityServer Se-Series Gen2”. URL: https://hsm.utimaco.com, [14-12-2021].

Thales Luna PCIe HSM 7. URL: https://cpl.thalesgroup.com/encryption/hardware-security-modules/pcie-hsms, [14-12-2021].

Altera Corp, “DE4 User manual”, URL: ftp://ftp.intel.com/Pub/fpgaup/pub/Intel_Material/13.0/Tutorials/Using_PCIe_on_DE4.pdf, [14-12-2021].

Altera, “Using PCI Express on DE4 Boards”, URL: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_pci_express.pdf, [14-12-2021].

Altera, “IP Compiler for PCI Express User Guide”, URL: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_pci_express.pdf, [14-12-2021].

Xilinx “PCI Express PHY LogiCORE IP Product Guide”, URL: https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/pcie_phy/v1_0/pg239-pcie-phy.pdf, [14-12-2021].

Downloads

Abstract views: 104 / PDF downloads: 5

Published

2023-02-13

How to Cite

Cường, V. T., & Kỷ, P. V. (2023). Xây dựng bộ thư viện người dùng cho card tăng tốc mã hóa qua giao tiếp PCIe. Journal of Science and Technology on Information Security, 2(16), 73-80. https://doi.org/10.54654/isj.v1i16.926

Issue

Section

Papers