Peer Reviewers

Prof. PhD. Nguyễn Bình

Đống Đa, Hà Nội

PhD. Nguyễn Bùi Cương

Viện Khoa học - Công nghệ mật mã

PhD. Phạm Tiến Dũng

University of Canberra, Australia

Assoc.Prof. PhD. Lê Minh Hà

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

PhD. Phạm Thị Huyền

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

PhD. Phạm Văn Hưởng

Học viện Kỹ thuật mật mã

PhD.Trần Văn Khánh

Vụ Khoa học- Công nghệ

PhD. Trần Duy Lai

Ban Cơ yếu Chính phủ

PhD.Nguyễn Văn Long

Viện Khoa học – Công nghệ mật mã

Assoc.Prof. PhD. Nguyễn Hiếu Minh

Viện Khoa học – Công nghệ mật mã

PhD. Nguyễn Quốc Toàn

Vụ Khoa học- Công nghệ

Assoc.Prof. PhD. Lê Mỹ Tú

Học viện Kỹ thuật mật mã

PhD. Hoàng Văn Thức

Viện Khoa học – Công nghệ mật mã

Assoc.Prof. PhD. Nguyễn Hữu Trung

Đại học Bách khoa Hà Nội

PhD.Trần Văn Trường

Đống Đa, Hà Nội

Assoc.Prof. PhD. Nguyễn Linh Giang

Đại học Bách khoa Hà Nội

PhD. Phó Đức Tài

Đại học Quốc gia Hà Nội

PhD. Lều Đức Tân

Cầu Giấy, Hà Nội

PhD. Hoàng Đức Thọ

Học viện Kỹ thuật mật mã

MSc. Trần Quang Kỳ

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin


Assoc.Prof. PhD. Nguyễn Hồng Quang

Học viện Kỹ thuật mật mã

PhD.Ngô Quốc Dũng

Học viện An ninh Nhân dân

Assoc.Prof. PhD.Sc. Hoàng Đăng Hải

Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông

PhD. Đào Tuấn Hùng

Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng

PhD. Nguyễn Cảnh Khoa

Viện Khoa học - Công nghệ mật mã

PhD. Pablo Freyre Arrozarena

Freyre Arrozarena, University of Havana, Cuba

PhD. La Hữu Phúc

Viện Khoa học – Công nghệ mật mã