Một giải pháp quản lý kết nối mật cho IPSec trên FPGA

Authors

  • Phan Van Ky
  • La Huu Phuc

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.142

Keywords:

IPSec, IKE, FPGA, ESP, Encapsulating Security Payload

Tóm tắt

Tóm tắt—IPSec (Internet Protocol Security) là bộ giao thức an toàn nhằm bảo vệlưu lượng dữ liệu qua mạng Internet. Mỗi kết nối mật trong mô hình triển khai IPSec có một bộ thuật toán, tham số bảo mật riêng. Để đảm bảo các kết nối mật hoạt động ổn định trong môi trường truyền tin với băng thông lớn, việc quản lý nhiều kết nối mật đồng thời trên thiết bị IPSec đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do tính phức tạp của quá trình quản lý, thông thường vấn đề này được thực hiện bằng phần mềm trên hệđiều hành. Giải pháp này bị hạn chế do quá trình trao đổi dữ liệu giữavi mạch Field Programmable Gate Array (FPGA) và bộ vi xử lý. Trong bài viết này, nhóm tác giả đưa ra một giải pháp tổ chức, quản lý kết nối mật sau khi sử dụng giao thức Internet Key Exchange (IKE) để trao đổi khóa cho IPSec trên FPGA sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng, nhằm đáp ứng yêu cầu tốc độ cao với nhiều kết nối.

Abstract—IPSec (Internet Protocol Security) is a secure protocol aiming to protect data traffic via the Internet. There is a separate set of algorithms and security parameters in each secure connection in the IPSec deployment model. In order to ensure stable connections in high-bandwidth environments, managing multiple secure connections simultaneously on IPSec devices holds a significant role. Due to the complexity of the management process, this is commonly done by software on the operating system. This solution is restricted due to data exchange between field-programmable gate array (FPGA) and microprocessor. In this article, a solution was proposed to organize and manage a confidential connection after using Internet Key Exchange (IKE) to exchange keys for IPSec directly using hardware description language on FPGA, aiming to meet high-speed requirements with many connections.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altera Corp (2016), “Triple-Speed Ethernet MegaCore Function User Guide – Altera". [17-3-2021]. url: https://www.altera.com/literature/-ug/ug_ethernet.pdf.

RFC 4303, “IP Encapsulating Security Payload (ESP)”.10/2005.

RFC 7296, “Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)”. 10/2014.

FIPS PUB 198-1, “The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)”. 07/2008.

RFC 4634 “US Secure Hash Algorithms (SHA and HMAC-SHA)”.7/2006.

H.E.Michail, A.P.Kakarountas, E.Fotopoulou, C. E.Goutis, “High-Speed and Low-Power Implementation of Hash Message Authentication Code through Partially Unrolled Techniques”, Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on multimedia, internet and video technologies, Corfu, Greece, 17-19/8/2005, pp. 130-135.

Mateusz Korona, Krzysztof Skowron, Mateusz Trzepinski, Mariusz Rawski, “High-performance FPGA Architecture for Data Streams Processing on Example of IPsec Gateway”, Intl journal of electronics and telecommunications, 2018, Vol. 64, No. 3, pp. 351-356.

Muzaffar Rao, Joseph Coleman and Thomas Newe “An FPGA based reconfigurable IPSec ESP core suitable for IoT applications” Conference: 2016 10th International Conference on Sensing Technology, 11-13/11/2016.

Helion Technology Limited, IPsec ESP IP Core for FPGA – Product Brief, http://www.heliontech.com/ipsec.htm. (Truy cập 17/3/2021).

Sangjin Han, Keon Jang, Kyoung Soo Park, Sue Moon, PacketShader, “A GPU-accelerated Software Router”, http://shader.kaist.edu/packetshader, 2010 (Truy cập 17/3/2021).

Ky Phan Van, Thang Tran Van, Phuc La Huu, “A solution for packet security 1 Gbps on layer 2 with technology FPGA”, Journal of Science and Technology on Information security, ISSN 2615-9570, Vol. 08, No.02, 2018, pp. 19-24.

Downloads

Abstract views: 54 / PDF downloads: 33

Published

2022-01-12 — Updated on 2022-01-12

How to Cite

Kỷ, P. V., & Phúc, L. H. (2022). Một giải pháp quản lý kết nối mật cho IPSec trên FPGA. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(13), 3-11. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.142

Issue

Section

Papers