Phương pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA

Authors

  • Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo TCATTT
  • Bùi Đức Chính

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v7i1.55

Keywords:

side channel attack, monitor radiation, countermeasure electromagnetic eavesdropping, synchronizing noise

Tóm tắt

Tóm tắtĐã từ lâu, phương pháp phát nhiễu được sử dụng trong việc chống thu bức xạ điện từ trường từ các thiết bị điện tử. Có hai phương pháp chính thường được sử dụng: phát nhiễu dải rộng và phát nhiễu đồng bộ. Phương pháp phát nhiễu đồng bộ có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp phát nhiễu trên dải rộng. Bài báo này trình bày về phương pháp phát nhiễu chống thu bức xạ đồng bộ từ màn hình máy tính. Nội dung tập trung vào đặc điểm bức xạ cơ bản của tín hiệu video trong màn hình máy tính. Từ đó, chứng minh tín hiệu bức xạ có phổ liên quan chặt chẽ với các tín hiệu đồng bộ sử dụng trong màn hình; phân tích đặc điểm của một số loại cổng video thông dụng; thực hiện việc tìm chế độ và tạo các tín hiệu đồng bộ cho các loại màn hình có cổng video VGA trên một kit FPGA.

Abstract— Jamming method have long been used in preventing electromagnetic emanation compromising from electronic devices. Existing two jamming methods, boardband jamming and  Synchronization jamming. Synchronization jamming has advantages over broadband jamming. In this article, we present a synchronized technique for preventing evasdropping on the radiation of computer monitors. This paper presents the basic radiation characteristics of video signals from the computer monitor. Demonstration of spectrum signals is closely related to the synchronized signals used in the screen. Analyzing the characteristics of some common types video port and performs mode search and synchronization for VGA monitor video on an FPGA platform.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. W. Van Eck, “Electromagnetic Radiation from Video DisplayUnits: An Eavesdropping Risk?”, Computers & Security, No.4, August 1985.

[2]. Markus G. Kuhn, “Eavesdropping attacks on computer displays”, Information Security Summit, Prague, May 2006.

[3]. Fürkan Elibol, Uğur Sarac, Işın Erer, “Realistic eavesdropping attacks on computer displays with low-cost and mobile receiver system”, 20th European Signal Processing Conference, Bucharest, Romania, August 2012.

[4]. Yasunao Suzuki, Masao Masugi, Hiroshi Yamane, “Countermeasures to prevent eavesdropping on unintentional emanations from personal computers”, NTT Technical Review, NTT Energy and Environment Systems Laboratories, Japan.

[5]. Yasunao Suzuki, Masao Masugi, Hiroshi Yamane, “Countermeasure technique for preventing information leakage caused by unintentional pc display emanations”, IEICE, Kyoto, 2009.

[6]. Васильев Р.А., Ротков Л.Ю., “Обнаружение побочных электромагнитных излучений и наводок с помощью программно-аппаратного комплекса «легенда»”, Нижний Новгород, 2018.

[7]. Хорев А.А., “Способы и средства защиты информации: учебное пособие”, М.: МО РФ, 1998.

[8]. Tri T. Ha, “Theory and design of digital communication systems”, Cambridge University Press, 2011.

[9]. Ngô Thế Minh, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chống thu bức xạ rõ Video máy vi tính đồng bộ với máy gây ra nguồn bức xạ”, Viện Khoa học – Công nghệ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, 2010.

Downloads

Abstract views: 70 / PDF downloads: 30

Published

2020-04-09

How to Cite

Hảo, N. N. V., & Chính, B. Đức. (2020). Phương pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA. Journal of Science and Technology on Information Security, 7(1), 44-50. https://doi.org/10.54654/isj.v7i1.55

Issue

Section

Papers