Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng

Authors

  • Trần Hồng Thái TCATTT
  • Hoàng Đình Linh

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.40

Keywords:

Hirose scheme, double-block-length compression function, ideal cipher, collision resistance, preimage resistance.

Tóm tắt

Tóm tắt— Trong số các hàm nén dựa trên mã khối, có 3 hàm nén độ dài khối kép nổi tiếng đạt được độ an toàn kháng va chạm và kháng tiền ảnh tối ưu (lần lượt lên đến 2n và 22n truy vấn) đó là Abreast-DM, Tandem-DM và lược đồ Hirose. Gần đây đã có một số lược đồ mới được đề xuất, tuy nhiên các chứng minh độ an toàn đều dựa trên các kết quả đã có đối với 3 lược đồ trên. Trong đó, lược đồ Hirose đạt được cận an toàn kháng va chạm và kháng tiền ảnh tốt hơn 2 lược đồ còn lại. Ngoài ra nó còn hiệu quả hơn khi chỉ sử dụng một lược đồ khoá duy nhất cho 2 mã khối cơ sở. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một cận an toàn kháng va chạm chặt hơn cho lược đồ Hirose. Kết quả khi áp dụng với mã khối có độ dài khối 128 bit và độ dài khoá 256 bit, ví dụ như AES-256, đó là không có một kẻ tấn công bất kỳ nào thực hiện ít hơn 2126.73 truy vấn có thể tìm được một va chạm cho hàm nén Hirose với xác suất lớn hơn 1/2.

Abstract— Among the compression functions based on block ciphers, there are three well-known double-block-length compression functions that achieve collision and preimage resistance security (up to 2n and 22n, respectively) that are Abreast-DM, Tandem-DM and Hirose scheme. Recently, several new schemes have been proposed, but the security proofs are based on the results available for the three schemes above. In particular, the Hirose Scheme that achieves impact resistance and preimage resistance is better than the other two schemes. In addition, it is more efficient to use only a single key scheme for 2 base block ciphers. In this paper, we give a more secure collision resistance for the Hirose scheme. The result when applied to block ciphers with a 128-bit block length and a 256-bit key length, such as AES-256, is that no attacker make less than 2126.73queries can find a collision 

for Hirose compression function with a probability greater than 1/2.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Meyer, C.H. and Schilling, M. Secure program load with manipulation detection code. in Proc. Securicom. 1988.

[2]. Lee, J. and Stam, M. MJH: A faster alternative to MDC-2. in Cryptographers’ Track at the RSA Conference. 2011. Springer.

[3]. Lee, J. and Stam, M., MJH: a faster alternative to MDC-2. Designs, Codes and Cryptography, 2015. 76(2): p. 179-205

[4]. Hohl, W., et al. Security of iterated hash functions based on block ciphers. in Annual International Cryptology Conference. 1993. Springer.

[5]. Prencel, B., et al. Collision-free hashfunctions based on blockcipher algorithms. in Security Technology, 1989. Proceedings. 1989 International Carnahan Conference on. 1989. IEEE.

[6]. Brown, L., Pieprzyk, J., and Seberry, J. LOKI—a cryptographic primitive for authentication and secrecy applications. in International Conference on Cryptology. 1990. Springer.

[7]. Mennink, B. Optimal collision security in double block length hashing with single length key. in International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. 2012. Springer.

[8]. Jetchev, D., Özen, O., and Stam, M. Collisions are not incidental: A compression function exploiting discrete geometry. in Theory of Cryptography Conference. 2012. Springer.

[9]. Lai, X. and Massey, J.L. Hash functions based on block ciphers. in Workshop on the Theory and Application of of Cryptographic Techniques. 1992. Springer.

[10]. Hirose, S. Some plausible constructions of double-block-length hash functions. in International Workshop on Fast Software Encryption. 2006. Springer.

[11]. Stam, M. Blockcipher-based hashing revisited. in Fast Software Encryption. 2009. Springer.

[12]. Hirose, S. Provably secure double-block-length hash functions in a black-box model. in International Conference on Information Security and Cryptology. 2004. Springer.

[13]. Özen, O. and Stam, M. Another glance at double-length hashing. in IMA International Conference on Cryptography and Coding. 2009. Springer.

[14]. Fleischmann, E., Gorski, M., and Lucks, S. Security of cyclic double block length hash functions. in IMA International Conference on Cryptography and Coding. 2009. Springer.

[15]. Lee, J. and Kwon, D., The security of Abreast-DM in the ideal cipher model. IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and computer sciences, 2011. 94(1): p. 104-109

[16]. Armknecht, F., et al. The preimage security of double-block-length compression functions. in International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. 2011. Springer.

[17]. Lee, J., Stam, M., and Steinberger, J.J.J.o.C., The security of Tandem-DM in the ideal cipher model. 2017. 30(2): p. 495-518

[18]. Fleischmann, E., et al., Weimar-DM: The Most Secure Double Length Compression Function.

Downloads

Abstract views: 126 / PDF downloads: 37

Published

2020-04-09

How to Cite

Thái, T. H., & Linh, H. Đình. (2020). Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng. Journal of Science and Technology on Information Security, 9(01), 29-36. https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.40

Issue

Section

Papers