Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p)

Authors

  • Nguyễn Văn Long TCATTT
  • Hoàng Văn Thức

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.33

Keywords:

FPGA, Elliptic cuvers over GF(p), Point multiplication.

Tóm tắt

 Tóm tắtBài báo này mô tả thuật toán và cấu trúc mạch cho việc tính toán và thực thi phép tính nhân điểm đường cong Elliptic trên trường nguyên tố hữu hạn GF(p) có độ dài 256 bit. Cấu trúc mạch được mô tả bằng ngôn ngữ VHDL và được thực thi trên nền tảng chip Zynq xc7z030 và xc7z045.

Abstract— This paper describles an algorithm and structure for computing and implementation point multiplications on Elliptic cuvers defined GF(p) with 256 bits length. The circuits have been describled in VHDL in implemented on chip Zynq xc7z030 and xc7z045.

Từ khóa— FPGA; Đường cong elliptic trên trường GF(p); nhân điểm.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1].American Bankers Association. ANSI X9.62-1998: Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

[2]. N. Koblitz, S. Vastone, and A. Menezes. The State of Elliptic Curve Cryptography, Design, Codes and Cryptography, 19(2/3):173-193, March 2000.

[3]. J. Lutz. High Performance Elliptic Curve Cryptographic co-processor. Master’s thesis, University of Waterloo, 2003.

[4]. Đề tài cấp Ban “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo module bảo mật cài đặt an toàn, cứng hóa các thuật toán GOST (28147-89, R34.11-2012, R34.10-2012) dựa trên công nghệ FPGA”. Ban Cơ yếu Chính phủ, Thực hiện 2015- 2016. Chủ nhiệm Nguyễn Biên Cương.

[5]. SEC1. Elliptic Curve Cryptography: Standards for Eficient Cryptography Group, http://www.secg.org

[6]. TC03-2:2015, “Thuật toán chữ ký số ECDSA”, Ban cơ yếu Chính phủ.

[7]. The FIPS 186-3 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm Validation System (ECDSA2VS), January 17, 2012.

[8].Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware, Springer.

Downloads

Abstract views: 62 / PDF downloads: 85

Published

2020-04-09

How to Cite

Long, N. V., & Thức, H. V. (2020). Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p). Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 52-57. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.33

Issue

Section

Papers