Sử dụng mạng máy tính phân tán trong xây dựng giải pháp thám mã khối

Authors

  • Hoang Thai Ho
  • Nguyen The Hung
  • Nguyen Tuan Minh

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.232

Tóm tắt

Tóm tắtBài báo trình bày một giải pháp sử dụng năng lực của mạng máy tính phân tán cho thám mã khối. Hệ thống có cấu trúc dựa trên 3 phần mềm. Phần mềm quản trị sử dụng cho nhập dữ liệu đầu vào, phân tích và chia khoảng không gian khóa và phân tích kết quả. Phần mềm thám mã trên CPU và GPU được cài đặt tương ứng cho các máy tính trong mạng phân tán có nhiệm vụ thám mã đối với dữ liệu phần mềm quản trị cung cấp. Kết quả được gửi về phần mềm quản trị để phân tích và giải mã. Quá trình thám mã được thực hiện cùng lúc trên toàn bộ máy tính trong mạng vào thời gian máy tính nhàn rỗi, không ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày của người dùng. Hệ thống bao gồm cả các máy tính có sử card GPU giúp tăng hiệu suất thám mã lên gấp 11 lần. Giải pháp đã được ứng dụng trong thám mật khẩu Windows qua mã băm LAN Manager.

AbstractThis paper presents a method to use the capabilities of distributed computer networks in cryptanalysis of block ciphers. The system is structured based on 3 software. Management software for input data entry, analysis, and keyspace division. Cryptanalysis software on CPU and GPU is installed respectively for client computers in the distributed network is responsible for cryptanalysis of data provided by the management software. The results are sent to the administrative software for analysis and decoding. The encryption process is performed on all computers in the network at the same time in their spare time, without affecting the user's daily activities. The system includes GPU computers that increase the performance of the cryptanalysis by 11 times. This solution has been applied in Windows password detection via LAN Manager hash code. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal (2011). Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems. Cambridge University Press. pp. 736. ISBN 978-0-521-87634-6.

Basu, S. K. (2016). Parallel and distributed computing: architectures and algorithms. PHI Learning Pvt. pp. 242. ISBN 978-81-203-5212-4.

Bátiz-Lazo, Bernardo (2018). Cash and Dash: How ATMs and Computers Changed Banking. Oxford University Press. pp. 284 & 311. ISBN 9780191085574.

Biham, Eli; Dunkelman, Orr; Keller, Nathan (2002-12-01). Enhancing Differential-Linear Cryptanalysis. Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2002. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 254–266. DOI:10.1007/3-540-36178-2_16. ISBN 978 -3540361787.

Biryukov, Alex; Cannière, Christophe De; Quisquater, Michaël (2004-08-15). On Multiple Linear Approximations. Advances in Cryptology – CRYPTO 2004. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 1–22. DOI:10.1007/978-3-540-28628-8_1. ISBN 9783540226680.

Diffie, Whitfield; Hellman, Martin E. (June 1977). "Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard" (PDF). Computer. 10 (6): 74–84. DOI:10.1109/C-M.1977.217750. S2CID 2412454. Archived from the original (PDF) on 2014-02-26.

Hoàng Minh Tuấn (2008). “Thám mã khối trên máy tính song song dùng hệ điều hành Linux”, Luận văn Tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật Quân sự, tr. 215.

Junod, Pascal (2001-08-16). On the Complexity of Matsui's Attack. Selected Areas in Cryptography. Lecture Notes in Computer Science. 2259. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 199–211. DOI:10.1007/3-540-45537-X_16. ISBN 978-3540455370.

Pablo Freyre, Oristela Cuellar, Nelson Díaz, Adrián Alfonso, “Block Ciphers with Matrices Operating Alternately over Columns and Rows”, Journal of Science and Technology on Information Security, ISSN 2615-9570, Vol. 12, No. 02, 2020, pp. 18-29.

Downloads

Abstract views: 48 / PDF downloads: 18

Published

2022-01-13

How to Cite

Hổ, H. T., Hùng, N. T., & Minh, N. T. (2022). Sử dụng mạng máy tính phân tán trong xây dựng giải pháp thám mã khối . Journal of Science and Technology on Information Security, 1(13), 71-79. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.232

Issue

Section

Papers