Parameters optimization filter for signal processing USB keyboard enamation comprimising

Authors

  • Nguyen Ngọc Vinh Hao
  • Bui Duc Chinh
  • Ngo The Minh

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i15.856

Keywords:

Side-channel attack, USB keyboard enamation comprimising, Signal filtering

Tóm tắt

Abstract—Computer peripherals such as monitors, keyboards can be targets to exploit information through electromagnetic radiation side chanel attacks. In order to be able to perform these attacks on these devices, it is necessary to use appropriate digital filters to select the frequency band and reduce the effect of noise on the useful radiated signal. The article will introduce the parameter optimization process of the digital filter in recovering keystrokes from the radiated signal of the USB keyboard..
Tóm tắt—Các thiết bị ngoại vi của máy tính như màn hình, bàn phím có thể là mục tiêu để khai thác thông tin rõ thông qua tấn công phân tích bức xạ điện từ trường. Để có thể thực hiện được các tấn công kênh kề này lên các thiết bị này cần sử dụng các bộ lọc số thích hợp để chọn băng tần và làm giảm ảnh hưởng của nhiễu đến tín hiệu có ích thu được. Bài báo sẽ giới thiệu quá trình tối ưu tham số của bộ lọc số trong việc khôi phục phím gõ từ tín hiệu bức xạ của bàn phím USB.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dong-ju Sim, Ho Seong Lee, Jong-Gwan Yook, Kyuhong Sim, “Measurement And Analysis Of The Compromising Electromagnetic Emanations From USB Keyboard”, Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2016.

Hyo-Joon Choi, Ho Seong Lee, Dong-ju Sim, “Reconstruction Of Leaked Signal From USB Keyboards”, IEEE, 2016.

Dong-ju Sim, Ho Seong Lee, Jong-Gwan Yook, “Measurement and Analysis Of The Compromising Electromagnetic Emanations from USB Keyboard”, 7th Asia Pacific International Symposium on EMC.

Alexandru Boitan, Razvan Bărtușică, “Compromising Electromagnetic Emanations of Wired USB Keyboards”, Future Access Enablers for Ubiquitous and Intelligent Infrastructures, 2018.

Martin Vuagnoux, Sylvain Pasini, “Compromising Electromagnetic Emanations of Wired and Wireless Keyboards”, Security and Cryptographu Laboratory, 2007-2009.

Downloads

Abstract views: 56 / PDF downloads: 16

Published

2022-06-08

How to Cite

Hao, N. N. V., Chinh, B. D., & Minh, N. T. (2022). Parameters optimization filter for signal processing USB keyboard enamation comprimising. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(15), 127-132. https://doi.org/10.54654/isj.v1i15.856

Issue

Section

Papers