Sắp diễn ra Hội thảo quốc gia VNICT 2022 với chủ để "Sản xuất thông minh"

2022-05-25

Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (VNICT) 2022 với chủ đề "Sản xuất thông minh” dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/12 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.