Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn

Authors

  • Nguyễn Đào Trường TCATTT
  • Lê Văn Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.27

Tóm tắt

Tóm tắtChữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều nền tảng an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn Zn.

Abstract— The digital signature is increasingly widely used, and it is the mandatory requirement for many security platforms. The paper proposes a solution to improve the security of digital signature scheme based on the problem of discrete logarithm on finite ring Zn.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Mộng, Lưu Hồng Dũng, “Một thuật toán chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc”, Tạp chí KH và CN, Đại học Đà nẵng, 2018.

Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, Lều Đức Tân, “Phát triển lược đồ chữ ký số mới có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành Z_n”, Tạp chí KHCN Thông tin và Truyền thông, Học viện CNBCVT, 10- 2018.

Vũ Long Vân, Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, “Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số”, SOIS Tp HCM, 12 - 2017.

T. ElGamal, “A public key cryptosystem and signature scheme based on discrete logarithms”, IEEE Transaction on Information Theory, IT-31(4); pp.469-472, 1985.

W. C. Kuo, “On ElGamal Signature Scheme, Future Generation Communication and Networking” (FGCN 2007), Jeju, pp. 151-153.

C. P. Schnorr, “Efficient signaturegeneration for smartcards”,

Journal of Cryptology Vol. 4, pp. 161-174, 1991.

B. Yang, “A DSA-Based and Efficient Scheme for Preventing IP Prefix Hijacking”, International Conference on Management of e-Commerce and e-Government, Shanghai, pp. 87-92, 2014.

J.m.Liu, X.g.Cheng, and X.m.Wang, “Methods to forge elgamal signatures and determine secret key”, in Advanced Information Networking and Applications, AINA 2006 20th International Conferenceon, vol.1.IEEE, pp. 859–862, 2006.

L. Xiao-fei, S. Xuan-jing and C. Hai-peng, “An Improved ElGamal Digital Signature Algorithm Based on Adding a Random Number, Second International Conference on Networks Security, Wireless Communications and Trusted Computing”, Wuhan, Hubei, pp. 236-240, 2010.

C. Y. Lu, W. C. Yang and C. S. Laih, “Efficient Modular Exponentiation Resistant to Simple Power Analysis in DSA-Like Systems, International Conference on Broadband, Wireless Computing, communication and Applications”, Fukuoka, pp. 401-406, 2010.

H. Zhang, R. Li, L. Li and Y. Dong, “Improved speed Digital Signature Algorithm based on modular inverse,Proceedings of 2013 2nd International Conference on Measurement, Information and Control”, Harbin, pp. 706-710, 2013.

Z. Ping, W. Tao and C. Hao, “Research on L3 Cache Timing Attack against DSA Adopting Square-and-Multiply Algorithm”, Fifth International Conference on Instrumentation and Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Qinhuangdao, pp. 1390-1393, 2015.

Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, Lều Đức Tân, “Contructing the digital signature besed on the discrete logaríthmic problem”, The research journal of military science and technology, No 51ª, ISSN 1859 – 1043, pp 44-56,11- 2017.

S. K. Tripathi and B. Gupta, “An efficient digital signature scheme by using integer factorization and discrete logaríthm problem”, International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Udupi, pp. 1261-1266, 2017

Chik How Tan, Xun Yi and Chee Kheong Siew, “Signature scheme based on composite discrete logarithm”, Fourth International Conference on Information, Communications and Signal Processing, pp. 1702-1706, 2003.

Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, “Phát triển thuật toán của SHANK giải bài toán logarít rời rạc trên vành Z_n”,Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS số 48, 4- 2017.

Arjen K. Lenstra, Eric R. Verheul, Selecting Cryptographic Key Sizes, Springer-Verlag Berlin Heidelberger, pp. 446-465, 2000.

Downloads

Abstract views: 176 / PDF downloads: 45

Published

2020-04-09

How to Cite

Trường, N. Đào, & Tuấn, L. V. (2020). Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn. Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 1-9. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.27

Issue

Section

Papers