1.
Tùng NT. Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card. ISJ [Internet]. 2020Nov.11 [cited 2023Jun.3];1(11):46-52. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/91