1.
Khánh TV, Vinh NT. Giải pháp bảo mật đầu cuối cho điện thoại di động. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2023Jun.3];9(01):37-48. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/41