1.
Long NV, Thức HV. Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p). ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2023Jun.9];8(2):52-7. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/33