Linh, Hoàng Đình, Đỗ Đại Chí, and Trương Minh Phương. “Tính độc lập giữa các phép kiểm Tra thống Kê Trong NIST SP 800-22”. Journal of Science and Technology on Information security 1, no. 13 (January 12, 2022): 21-34. Accessed July 4, 2022. https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/132.