Long, N. V. and Thức, H. V. (2020) “Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p)”, Journal of Science and Technology on Information security, 8(2), pp. 52-57. doi: 10.54654/isj.v8i2.33.