[1]
Long, N.V. and Thức, H.V. 2020. Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p). Journal of Science and Technology on Information security. 8, 2 (Apr. 2020), 52-57. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.33.