Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 11 (2020) Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 7, No 1 (2018) Phương pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo, Bùi Đức Chính
 
Vol 2, No 12 (2020) Pseudorandom Sequences Classification Algorithm Abstract   PDF
Andrey Spirin, Alexander Kozachok
 
Vol 10, No 2 (2019) Representation model of requests to Web resources, based on a vector space model and attributes of requests for HTTP protocol Abstract   PDF
Thang Manh Nguyen, Alexander Kozachok
 
Vol 7, No 1 (2018) Robust text watermarking based on line shifting Abstract   PDF
Alexander Kozachok, Sergey Kopylov
 
Vol 1, No 11 (2020) Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Sơn
 
Vol 9, No 01 (2019) Simplified Variable Node Unit Architecture for Nonbinary LDPC Decoder Abstract   PDF
Huyen Thi Pham, Hung Tuan Dao, Nghia Xuan Pham
 
Vol 2, No 12 (2020) Solution for Cryptographic Intervention in PCI-Express Data Transmission on FPGA Board Abstract   PDF
Phan Van Ky, Vu Ta Cuong, La Huu Phuc
 
Vol 8, No 2 (2018) Some results on new statistical randomness tests based on length of runs Abstract   PDF
Hoàng Đình Linh
 
Vol 2, No 12 (2020) Statistical Assessment of two Rekeying Mechanisms applied to the Generation of Random Numbers Abstract   PDF
Adrián Alfonso Peñate, Daymé Almeida Echevarria, Laura Castro Argudín
 
Vol 7, No 1 (2018) Technical research of detection algorithmically generated malicious domain names using machine learning methods Abstract   PDF
Hieu Duc Ho, Huong Van Ho
 
Vol 8, No 2 (2018) Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo Abstract   PDF
Trần Văn Thăng, Hoàng Văn Thức
 
Vol 8, No 2 (2018) Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn Abstract   PDF
Nguyễn Đào Trường, Lê Văn Tuấn
 
Vol 8, No 2 (2018) Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh Abstract   PDF
Võ Đình Linh
 
Vol 7, No 1 (2018) Đánh giá chính xác cận an toàn cho mã xác thực LightMAC Abstract   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
Vol 8, No 2 (2018) Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy Abstract   PDF
Hoàng Thu Phương, Trần Sỹ Nam
 
Vol 1, No 11 (2020) Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak Abstract   PDF
Nguyễn Văn Long, Lê Duy Đức
 
26 - 42 of 42 Items << < 1 2