Author Details

Bình, Nguyễn Thanh

  • Vol 9, No 01 (2019) - Bài viết
    Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp
    Abstract  PDF