Author Details

Hảo, Nguyễn Ngọc Vĩnh, TCATTT

  • Vol 7, No 1 (2018) - Bài viết
    Phương pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA
    Abstract  PDF